Oferujemy podłoże przerośnięte grzybnią - Faza III, sprzedawane luzem lub sprasowane w kostki o wymiarach 40x60cm.

Na wszystkich etapach produkcji, nad poprawnością przebiegu procesów zachodzących w silosach fermentacyjnych oraz tunelach pasteryzacyjnych czuwa zespół wykwalifikowanych osób posiadających pełne zaplecze laboratoryjne oraz sprzętowe potrzebne do sterowania czynnikami wpływającymi na jakość produktu. 

Starannie dobrane surowce oraz ciągła kontrola procesu produkcyjnego, pozwala na uzyskanie selektywnego i wysokoplonującego podłoża o powtarzalnej jakości.

Dane kontaktowe

 • Kołodziejowy Grąd 1A
  12-160 Wielbark
  tel: +48 89 621 89 91
  fax: +48 89 621 89 92

 • Wytwórnia Podłoża Zastępczego Sp. z o.o. S.K.A.
  z siedzibą Kołodziejowy Grąd 1A
  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427888
  NIP: 7451843431
  REGON: 281417009
  kapitał akcyjny 32 551 000,00 PLN w pełni opłacony