DANE KONTAKTOWE

 
KOŁODZIEJOWY GRĄD
Kołodziejowy Grąd 1A
12-160 Wielbark
tel: +48 89 621 89 91
fax: +48 89 621 89 92

 
Wytwórnia Podłoża Zastępczego Sp. z o.o. S.K.A.
z siedzibą Kołodziejowy Grąd 1A
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000427888
NIP: 7451843431
REGON: 281417009
kapitał akcyjny 32 551 000,00 PLN w pełni opłacony